Kursy
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM

Regulamin

Organizatorem szkoleń jest Ministerstwo Zdrowia przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum.


Założenie konta w systemie rekrutacji MCKP CM jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz spełnieniem poniższych warunków:

1. Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest poprzez niniejszy system elektronicznej rejestracji.

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność danych podanych na etapie rejestracji oraz późniejszą ich aktualizację. 

3. Użytkownik wyraża zgodę, by wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego na dane szkolenia przekazywane były wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w procesie rekrutacji adres e-mail.

4. Kwalifikacja na szkolenia odbywa się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.  Zapisy przyjmowane są do wyczerpania limitu dostępnych miejsc.

5. Zapisanie się na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na kurs. Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną.

6. MCKP CM zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń/lub ich odwołania. 

7. MCKP CM nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niezapoznania się Użytkownika z treścią przesyłanych powiadomień (dotyczy szczególnie informacji o zmianie terminu danego szkolenia).


Regulamin  |   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   |   Instrukcje