Kursy
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM

Oferta kursów doskonalących

Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 28.01.2019 - 01.02.2019
Rekrutacja: Zamknięta

Endoskopia przewodu pokarmowego - kurs zaawansowany
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 04.02.2019 - 08.02.2019
Rekrutacja: Zamknięta

Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 11.02.2019 - 15.02.2019
Rekrutacja: Zamknięta

Stany zagrożenia życia w praktyce lekarskiej.
Specjalizacja: (Dowolna)
Termin: 11.02.2019 - 12.02.2019
Rekrutacja: Zamknięta

Endoskopia przewodu pokarmowego - kurs zaawansowany
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 04.03.2019 - 08.03.2019
Rekrutacja: Otwarta

Choroby szczególnie niebezpieczne w praktyce ratowniczej
Specjalizacja: (Dowolna)
Termin: 08.03.2019 - 09.03.2019
Rekrutacja: Otwarta

Dziecko w ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej
Specjalizacja: (Dowolna)
Termin: 08.03.2019 - 09.03.2019
Rekrutacja: Otwarta

Ortopedia i traumatologia dziecięca - podstawowe zagadnienia
Specjalizacja: (Dowolna)
Termin: 13.03.2019 - 15.03.2019
Rekrutacja: Otwarta

Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 25.03.2019 - 29.03.2019
Rekrutacja: Otwarta

Endoskopia przewodu pokarmowego - kurs zaawansowany
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 01.04.2019 - 05.04.2019
Rekrutacja: Otwarta

Leczenie bólu w praktyce lekarza POZ
Specjalizacja: (Dowolna)
Termin: 01.04.2019
Rekrutacja: Otwarta

Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 08.04.2019 - 12.04.2019
Rekrutacja: Otwarta

Chirurgia wieku podeszłego- ostre schorzenia jamy brzusznej
Specjalizacja: (Dowolna)
Termin: 15.04.2019
Rekrutacja: Otwarta

Endoskopia przewodu pokarmowego - kurs zaawansowany
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 06.05.2019 - 10.05.2019
Rekrutacja: Otwarta

Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 13.05.2019 - 17.05.2019
Rekrutacja: Otwarta

Endoskopia przewodu pokarmowego - kurs zaawansowany
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 03.06.2019 - 07.06.2019
Rekrutacja: Otwarta

Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 10.06.2019 - 14.06.2019
Rekrutacja: Otwarta

Endoskopia przewodu pokarmowego - kurs zaawansowany
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 01.07.2019 - 05.07.2019
Rekrutacja: Otwarta

Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 08.07.2019 - 12.07.2019
Rekrutacja: Otwarta

Endoskopia przewodu pokarmowego - kurs zaawansowany
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 05.08.2019 - 09.08.2019
Rekrutacja: Otwarta

Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 19.08.2019 - 23.08.2019
Rekrutacja: Otwarta

Endoskopia przewodu pokarmowego - kurs zaawansowany
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 02.09.2019 - 06.09.2019
Rekrutacja: Otwarta

Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 09.09.2019 - 13.09.2019
Rekrutacja: Otwarta

Onkologia- Chłoniak Hodgkina u dzieci i młodzieży (szkolenie bezpłatne)
Specjalizacja: (Dowolna)
Termin: 27.09.2019 - 28.09.2019
Rekrutacja: Otwarta

Chirurgia wieku podeszłego- rak jelita grubego
Specjalizacja: (Dowolna)
Termin: 07.10.2019
Rekrutacja: Otwarta

Endoskopia przewodu pokarmowego - kurs zaawansowany
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 07.10.2019 - 11.10.2019
Rekrutacja: Otwarta

Podstawy elektrokardiografii wieku dziecięcego
Specjalizacja: (Dowolna)
Termin: 14.10.2019 - 16.10.2019
Rekrutacja: Otwarta

Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 14.10.2019 - 18.10.2019
Rekrutacja: Otwarta

Endoskopia przewodu pokarmowego - kurs zaawansowany
Specjalizacja: Chirurgia ogólna
Termin: 04.11.2019 - 08.11.2019
Rekrutacja: Otwarta

Szpitalny Oddział Ratunkowy w zdarzeniu masowym
Specjalizacja: (Nie dotyczy)
Termin: 08.11.2019 - 09.11.2019
Rekrutacja: Otwarta


Regulamin  |   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   |   Instrukcje